Tarihçe

Yarım asırdan fazla geçmişi olan Öztüre Grubunun dış ticaret işlemlerini tek elden ve profesyonelce yürütmek, ihracatta KDV iadelerini aksatmadan ve daha doğru bir sistemle alabilmek için, 2001 yılında İzmir’de kurduğu Pergamon Dış Ticaret A.Ş., zaman içinde grup dışındaki firmalara da hizmet vermeye başlamıştır. Yeminli Mali Müşavirlere standartların üzerinde kontrol yaptırılmasına rağmen, iç denetim organizasyonu aracılığıyla firmaları daha etkin denetleyerek, başlangıçta önlem almayı ilke haline getiren şirketimiz, seçici ve titiz stratejisi ile hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Pergamon kuruluşunu takip eden yıl ihracat rakamında 51 milyon $’ı aşarak DTSŞ ünvanını almış, 2003 yılında 158 milyon $ ve 2004 yılında 227 milyon $ ihracat gerçekleştirmiştir.

İzmir ve Ege Bölgesi hazır giyim / konfeksiyon sektörünün önde gelen gruplarından Roteks Grubu"nun dış ticaret firması olarak faaliyet göstermekte olan Status Dış Ticaret A.Ş.ise; 2003 yılında gerçekleştirdiği 54 milyon $ ihracat ile DTSŞ ünvanını kazanmış, 2004 yılında ise 143 milyon $ lık bir ihracat performansı gerçekleştirerek ihracat sektörünün önemli firmalarından biri haline gelmiştir.

Ana faaliyet konusu kireç üretimi olan ve Türkiye’nin sektördeki en büyük ismi Öztüre Grubu ile ana faaliyet konusu hazır giyim / konfeksiyon olan ve Ege Bölgesinin sektördeki en büyük isimlerinden Roteks Grubu 2005 yılında güçlerini birleştirme kararı almışlardır. Öztüre Grubuna ait Pergamon ile aynı nedenle kurulan ve zamanla kendi grubu dışındaki firmalara da hizmet vermeye başlayan Roteks Grubuna ait Status’un birleşmesi sonucu, PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. ünvanı ile faaliyetine devam eden şirketimiz, 2005 yılında 532,5 milyon $, 2006 yılında 595,7 milyon $, 2007 yılında 730 milyon $ ihracat cirolarına ulaşmıştır. Bu paralelde gerçekleşen cirolarımız 2012 yılı 680 milyon $, 2013 yılı 810 milyon $, 2014 yılı 806 milyon $,2015 yılı 657 milyon $, 2016 yılı 575 milyon $ ve 2017 yılı 656 milyon $ rakamlarına ulaşmıştır.

2014 yılı Kasım ayı itibariyle halka açılma işlemlerini tamamlamış olan şirketimiz 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir. Son olarak Mayıs 2016 da yapmış olduğu sermaye artırımı sonucu 7.4 milyon TL ödenmiş sermayesi mevcuttur.

Pergamon Status, dinamik ve yenilikçi uzman kadrosuyla verdiği kaliteli hizmet, sağladığı güven ve sahip olduğu ilkeleriyle, alanında saygın, öncü bir kuruluş olarak yerini almış, her geçen gün kontrollü, emin adımlarla yükselen başarı grafiği çizmiştir.

Kar elde etme amacını esas faaliyet konularında gerçekleştiren Öztüre ve Roteks Grupları, kendileri gibi imalatçı-ihracatçı firmaların yaşadığı ortak sorunların bilinciyle; finansman açısından önem arz eden KDV iade işlemlerinde yaşanan olumsuzlukları bertaraf etmek, iade işlemlerini yasal mevzuata uygun, daha profesyonelce ve daha düşük maliyetle gerçekleştirmek amacıyla kurdukları Pergamon Status’ün faaliyetini sürdürmesine büyük önem vermişlerdir. Konusunun dışında, aktif ticaret ve başka faaliyet alanları ile uğraşmayarak özünden uzaklaşmayan, hizmet kalitesini, kontrolünü, denetimini kaybetmeden faaliyetini sürdüren Pergamon Status bugüne dek hiçbir iş ortağını zor durumda bırakmamış, yazılı taahhüt ettiği aylık KDV ödemelerini bir kez bile aksatmamış, KDV ödemelerinin resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda dahi eksiksiz olarak erken ödemiştir.

7,4 milyon TL ödenmiş sermayemizin çok daha fazlasının, ortaklarımız ve dolayısıyla şirketimizin yıllar içinde yarattığı sonsuz güvende saklı olduğunun bilinciyle bugüne kadar yürüdüğümüz ve koruduğumuz çizgide faaliyetimizi sürdürmeyi planlamaktayız.