Kalite Politikası

Pergamon Status’un Kalite politikası;
Şirketimiz müşterilerimizin istekleri,bu işlerin gerçekleştirilmesinde;

 • Müşterilerimizin kalite faaliyetlerimizle ilgili beklentilerini ve çalışma sistemimizdeki kuralları bu beklentiler doğrultusunda tespit etmek.
 • Müşterimizin teknik ve idari şartnamede belirttiği şartlara, yönetmeliklerinde belirtilen yükümlülüklerimize uygun hizmet vermek.
 • Kalite konularında başlattığımız uygulamaları ve bilgileri çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimizin çalışanlarına, kontrol teşkilatı görevlilerine ve iş yapım sahamızdaki ziyaretçi ve misafirlere ulaştırmak.
 • Kalite konularındaki gelişmeleri takip etmek ve yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek. Böylelikle daha dinamik ve verimli bir yapıya kavuşmak.
 • Şirketimizin gelişmesi ve markalaşması, alt yapı ve maddi imkânlarımızın yanı sıra çalışanlarımızın bilgi ve deneyimi ile olacaktır. Bu nedenle, çalışanlarımızın eğitim ve deneyimlerini arttırmak için sürekli eğitim, vazgeçmeyeceğimiz faaliyetlerimizin başında gelir.
 • Faaliyetlerimizi yasalara ve ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak yürütmek.
 • Taahhütlerimizi gerçekleştirirken en az miktarda enerji ve doğal kaynak tüketimini sağlamak.
 • Tekrar kullanılabilir atıkları ayrıştırmak ve değerlendirmek. Atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak.
 • Taahhüdümüzü gerçekleştirilmesinde karşılaşılabilecek tehlikeleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, acil durumlara hazırlıklı olmak, gerekirse iş yapım tekniğini değiştirmek,
 • Tüm yazılım ve donanım ortamdaki varlık olarak tanımladığımız her unsurun işletmemiz içindeki mevcudiyetine ve güvenliğine azami özen göstermek. Varlık olarak tanımladıgımız her unsur için gerekli kaynak altyapı ve personel ihtiyaçlarını yerinde ve eş zamanlı olarak temin etmek.

PERGAMON STATUS BGYS POLİTİKASI
Pergamon Status’un Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm kurumu kapsar. Bu politikanın uygulanması hizmet sunulan birimlerle olan ilişkilerde uygunluğunu göstermek ve sürdürmek için önemlidir.
Pergamon Status’un politikası;

 • İzinsiz erişime karşı korunur.
 • Gizliliği korunur.
 • Yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilemez.
 • Yetkisiz kişilere karşı koruma sayesinde doğruluk sağlanır.
 • Gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulur.
 • Yasama ve yürütmenin şartları yerine getirilir.
 • Tüm prosedürler, tüm birimler tarafından uygulanır.
 • Tüm çalışanlara “Bilgi Güvenliği” eğitimi verilir.
 • Tüm açıklar birim sorumlusuna rapor edilir ve önlemler alınır.
 • Çözülemeyecek açıklıklar güvenlik sorumluları tarafından organize edilir.
 • Çalışanların; bilgi güvenliği temel konuları, zayıflıklar, tehditler, riskler ve bilgi güvenliği ihlalleri hakkında bilinçlenmelerini sağlayacak eğitim programları sürekli olarak düzenlenecek, şirket içi iletişim araçları da bu amaçla kullanılacaktır. Çalışanlar, faaliyetleri süresince imzalamış oldukları gizlilik sözleşmesi yükümlülüklerine uymayı taahhüt etmektedirler. (BGYS kişibaşı eğitim saati)
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, işleyişinin sağlanması ve iyileştirilmesi için gerekli yatırım, eğitim, uygulama ve görevlendirme desteğini vereceğini beyan etmektedir. Çalışan organizasyonunu yapmış, BGYS yönetim temsilcisi, BGYS ekibi ve ilgili görevler “Organizasyon El Kitabı”nda belirtilmiştir.
 • Bilgi sistemleri bünyesinde gerçekleştirilen sistem kabulü, yetkilendirme, kurulum, bilgi edinme, geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin tamamı bilgi güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.